Co robi coach, trener, nauczyciel? Najkrócej – wyzwala potencjał. Jeśli chcesz, by Twoje zespoły rozwijały się i osiągały więcej, też musisz wyzwolić w nich impet, chęć, energię. Tylko człowiek jest absolutnie wyjątkowy. Nie można go skopiować w przeciwieństwie do technologii, oferty, produktów. Co oznacza, że prawdziwą przewagę konkurencyjną mogą dać firmie jej pracownicy, jeśli jako Lider – Coach stworzysz im przestrzeń do rozwoju.

To ostatnia rola przywódcy w moim modelu 4 ról, obok Wizjonera, StrategaUcznia. Wszystkie składają się na efektywne i charyzmatyczne przywództwo.

Daj mi spędzić z Twoimi ludźmi pół godziny, a powiem Ci, jakim liderem jesteś…

Ich sposób myślenia, komunikowania się i działania powiedzą mi o Tobie to, jak ich rozwijasz i jak z nimi pracujesz.

Nadal najczęstszym modelem zarządzania w Polsce jest metoda kija i marchewki – od premii do „wezwania na dywanik”. Nawet gdy firmy chcą zadbać o rozwój pracowników i wydają pieniądze na szkolenia, często są one wybierane bez konsultacji z zespołem i bez analizy ich potrzeb. A przecież we współczesnym świecie ludzie  chcą żyć świadomie, rozwijać  się, pracować w firmie, która ich inspiruje, chcą być częścią czegoś wielkiego. Ty tego chcesz, chcą tego Twoi ludzie. Umiesz być dla nich coachem, który prowadzi do sukcesu?

Lider – Coach jest przede wszystkim przewodnikiem, który pomaga innym osiągnąć wyższy poziom, a co za tym idzie przenosi zespoły i wreszcie całe organizacje na wyższy poziom.  Tak rozumie przywództwo. Zespoły takiego lidera są bardziej zaangażowane, oddane i lojalne, co w dłuższej perspektywie przekłada się na rezultaty biznesowe. Lider – Coach przyciąga nieprzeciętne i ambitne  jednostki, które szukają kogoś, kto przyczyni się do tego, że nie zatrzymają się na swojej drodze. Taki leadership inspiruje do rozwoju.

Jako Lider – Coach koncentruj się na mocnych stronach swoich ludzi i wzmacniaj to, co działa. Wiem, wszyscy mamy tendencję do skupiania się na tym, co nie wychodzi, ale gdy chcesz wzmacniać rozwój innych, częściej doceniaj,  niż oceniaj. Nadawanie nadmiernego znaczenia „minusom” nie buduje siły, a eksponowanie „plusów” – tak. To efekt kuli śniegowej. Po każdym sukcesie rośnie wiara w powodzenie kolejnych przedsięwzięć. W końcu przeniesiesz ze swoim zespołem góry.

Lider – Coach inspiruje pracowników, by odkrywali swój sens pracy – swoje PO CO i działali kierowani wizją. Odkrywa potencjał, bo – jak mówi jeden z moich nauczycieli – ważniejsza od zdolności jest zdolność ich rozpoznawania. Lider, który szuka potencjału, zwraca uwagę na: nastawienie, chęć pomagania innym, chęć rozwoju, rezyliencję, czyli szybkość z jaką człowiek podnosi się po porażce, czy potknięciu i wreszcie wartości, jakimi się kieruje.

Przyjrzyj się pod tym kątem swoim ludziom. Co widzisz?

Beata Kapcewicz