Membership Checkout

Membership Level

You have selected the Pro membership level.

The price for membership is PLN 1.00 per Month.


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

Billing Address


Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

/

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi przesyłania informacji handlowych oraz innych informacji za pomocą poczty elektronicznej („Newsletter”).
 2. Usługa Newsletter świadczona jest przez Momentum Trainers Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Rumianej 35A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000523559, administratora portalu MomentAha, zwanego dalej Dostawcą.
Dane kontaktowe: Adres pocztowy: Momentum Trainers Group, ul. Rumiana 35A, 02-956 Warszawa Adres poczty elektronicznej: momentum@momentaha.pl
 1. W ramach usługi Newsletter – Dostawca będzie wysyłał do użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (adres e-mail), treści informacyjne oraz reklamowe dotyczące portalu MomentAha i Momentum Trainers Group, w tym m.in. informacje o ofercie, informacje o szkoleniach, warsztatach i konferencjach oraz materiały prasowe.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie. Umowa dotycząca świadczenia usługi Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony. W treści każdego Newsletteru będzie znajdowała się informacji o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
 3. Treści zawarte w Newsletterze nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 4. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest, jeżeli użytkownik będzie posiadał komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Zamówienie usługi Newsletter następuje po wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newsletteru na podany w formularzu adres e-mail, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 6. Administratorem danych osobowych użytkowników przekazanych w celu skorzystania z usługi Newsletteru jest Dostawca.
 7. Dostawca przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dostawca jako administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, informując o tym Dostawcę.
 9. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: momentum@momentaha.pl.
 10. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

A Payment Gateway must be set up before any payments will be processed.