Regulamin

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi przesyłania informacji handlowych oraz innych informacji za pomocą poczty elektronicznej („Newsletter”).
 2. Usługa Newsletter świadczona jest przez Momentum Trainers Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Rumianej 35A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000523559, administratora portalu MomentAha, zwanego dalej Dostawcą.

Dane kontaktowe:

Adres pocztowy: Momentum Trainers Group, ul. Rumiana 35A, 02-956 Warszawa

Adres poczty elektronicznej: momentum@momentaha.pl

 1. W ramach usługi Newsletter – Dostawca będzie wysyłał do użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (adres e-mail), treści informacyjne oraz reklamowe dotyczące portalu MomentAha i Momentum Trainers Group, w tym m.in. informacje o ofercie, informacje o szkoleniach, warsztatach i konferencjach oraz materiały prasowe.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie. Umowa dotycząca świadczenia usługi Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony. W treści każdego Newsletteru będzie znajdowała się informacji o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
 3. Treści zawarte w Newsletterze nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 4. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest, jeżeli użytkownik będzie posiadał komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Zamówienie usługi Newsletter następuje po wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newsletteru na podany w formularzu adres e-mail, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 6. Administratorem danych osobowych użytkowników przekazanych w celu skorzystania z usługi Newsletteru jest Dostawca.
 7. Dostawca przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dostawca jako administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, informując o tym Dostawcę.
 9. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: momentum@momentaha.pl.
 10. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.