Networking – rozumiany jako systematyczne budowanie relacji i więzi opartych na wiarygodności i zaangażowaniu – może być najlepszym wehikułem dla twoje kariery. Wiele osób jednak nie uprawia go z powodu przekonania, że tego nie umie lub że networking to nowa odmiana „załatwiania”. Rozprawmy się zatem z kilkoma mitami na temat networkingu.

Mit: Ludzi nie interesuje pomoc innym

Fakt: Tej teorii przeczy skuteczność networkingu i jego efekty. To działanie przynosi korzyści wszystkim. Zarówno ty, jak i twoje kontakty możecie wnieść do relacji coś wartościowego. Zatem wszystkie strony mogą odnieść korzyść dzięki temu, że odpowiednio wcześnie zadbały o relację. Wiele osób uważa za wyróżnienie, gdy pyta się ich o radę lub prosi o pomoc. Wiedzą, że udzielanie pomocy to działanie wzajemne i że same otrzymają wsparcie, gdy będą go potrzebować.

Mit: Networking działa tylko ze znajomymi

Fakt: Lata moich doświadczeń pokazały, że wielu udaje się realizowanie strategii networkingowej także z ludźmi, których wcześniej nie znali. Warto pracować nad rozwijaniem kontaktów także z tymi, którzy są nam obcy. Nowe rozwiązania technologiczne są tu bardzo pomocne. LinkedIn niech będzie przykładem.

Mit: Tylko networking face to face jest skuteczny

Fakt: Obecna rzeczywistość to także rzeczywistość wirtualna. Wiele aktywności realizowanych jest w „realnym” życiu, jak i w internecie. Nie ma żadnego powodu, dla którego z networkingiem i budowaniem sieci kontaktów zawodowych, miałoby być inaczej.

Mit: Networking  to sposób wykorzystywania ludzi

Fakt: Niektórzy postrzegają networking negatywnie i pewnie są tacy, którzy rzeczywiście dążą tylko do realizacji własnych celów. Wszystko jednak zależy od intencji, długotrwale relacje można zbudować tylko na zaufaniu i wzajemności. Ci, którzy chcą wykorzystać innych, szybko zostaną zweryfikowani. Taka osoba po prostu wypadnie z sieci.

Mit: Networking to wymiana wizytówek na konferencjach

Fakt: To od ciebie zależy na ile zaangażujesz się w budowanie więzi. Jeśli poprzestaniesz na wymianie wizytówek, nie stworzysz relacji, w której jesteś naprawdę obecny. Wizytówka to tylko nośnik danych kontaktowych.

Mit: Budowanie więzi udaje się  tym, którzy urodzili się z taką umiejętnością

Fakt: Według badań naturalnymi networkerami jest tylko 10 procent osób. Większość musi się  tego nauczyć, tak samo jak nauczyła się innych społecznych umiejętności. Potem trzeba tylko praktykować.

Beata Kapcewicz